×

Stavebný dozor

Odbremeníme vás od neustáleho dohliadania nad stavbou

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu, iba dozerá na správny priebeh prác a na dodržanie zmluvných podmienok.

OBJEDNAJTE SI SLUŽBU UŽ TERAZ

KONTAKT
STAVEBNÝ DOZOR

Viac o službe

Stavebný dozor prispieva k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti. Je lacnejšie zaplatiť si odborníka, ktorý vám ustriehne rozpočet, ako vynakladať vysoké náklady na predraženú a zdĺhavú realizáciu.

Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí:

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.